Projecten

Een greep uit de projecten die we tot nu toe uitgevoerd hebben. Het gaat hierbij om een aantal projecten waarmee we de veelzijdigheid van het soort projecten willen laten zien.

Vergistingsinstallatie.

Een complete fabriek, waar gft afval en afval uit de voeding- en genotsmiddelenindustrie wordt omgezet in biogas. Deze fabriek bestaat uit verschillende installaties, met o.a. voorbewerking, vergisters, nabewerking, geleverd door verschillende nationale en internationale leveranciers.

Aan ons de taak om van alle installaties het proces verloop te tonen en bediening mogelijk te maken met SCADA. Ondertussen zijn de werkzaamheden voor fabriek uitgegroeid naar het complete onderhoud van plc’s, SCADA en netwerk.

VGI, fabriek, vergisting

Gebruikte technologie: SCADA: Wonderware ArchestrA; plc’s: Siemens (STEP7 en TIA Portal); Dell: clients, servers en firewall.

Protocol convertor Profibus – XML, C++ applicatie.

Bij dit project is Devs ingezet als protocol convertor, die gegevens, afkomstig van een Profibus netwerk, omzet naar een XML data stroom en visa versa.

De gegevens zijn afkomstig van een productie lijn, die bestaat uit verschillende machines, die onderling ook via Profibus communiceren. Deze machines moeten de status, storingen en productie gegevens (aantallen en typen) doorgeven aan een MES-systeem. Het MES-systeem krijgt de data via fabrieksnetwerk in een vooraf gedefinieerd XML formaat, dat via TCP/IP wordt verstuurd.

Er is gekozen voor separate protocol convertor, omdat het aanpassen van de software van de standaard machines te kostbaar geweest zou zijn. Het fabriekssysteem aan te passen was ook onmogelijk, omdat het zou afwijken van de standaard.

Oplossing: Devs communiceert middels de Siemens CP5613 Profibus masterkaart, geplaatst in een industriële pc, en een DP / DP coupler met de verschillende machines. De verzamelde informatie wordt omgezet in een XML formaat zodat het geschikt is voor het fabrieksinformatie-systeem.

Aanpassen van het beluchting systeem.

Dit project is gerealiseerd in STEP5 plc’s en een SCADA systeem van CIMPLICITY. Verschillende plc’s zijn opnieuw geprogrammeerd volgens de standaard van de fabriek. Tevens is het SCADA systeem vervangen van IC2000 naar CIMPLICITY.

De plc’s communiceren via een H1-netwerk met elkaar en met SCADA. Enkele plc’s zijn uitgerust met remote I/O (Interbus-S en Profibus). Transportbanden, beluchtingsmotoren, pompen en magneetbanden worden aangestuurd. Een dertigtal PID regelaars zijn opgenomen in de verschillende software programma’s.

Bereidingsvaten.

In verschillende ziekenhuizen zijn bereidingsvaten geplaatst die worden bestuurd met een computerbesturing. Via verschillende I/O systemen worden de gegevens binnengehaald en de activatoren (o.a. motoren en kleppen) gestuurd.

De bereidingsvaten staan op een weegunit die is aangesloten op de compoort van de besturingsunit. Voor de standaard I/O wordt gecommuniceerd met een ethernet-unit van WAGO. De besturing verzorgt het vullen, roeren, legen, spoelen en reinigen van het bereidingsvat. De verschillende functies kunnen handmatig worden gestart of via een recept gestuurd programma.
Aan het einde van een batch worden alle acties vastgelegd in een rapport. Veelal worden de gewichten doorgegeven aan een gewichtsregistratie systeem (via ziekenhuis netwerk of compoorten).